Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Рекреаційні комплекси світу

Метою дисципліни «Рекреаційні комплекси світу» є формування у студентів глибоких знань щодо науково-методологічних засад формування територіально-рекреаційних комплексів світу, особливостей їх розвитку і розміщення, принципів організації рекреаційної діяльності та набуття практичних навичок щодо  використання вітчизняного та зарубіжного досвіду вдосконалення системи збалансованого забезпечення рекреаційних потреб населення на основі використання національних рекреаційно-туристичних ресурсів.

Предметом вивчення дисципліни «Рекреаційні комплекси світу» є  формування, організація та планування різноманітних рекреаційно-територіальних комплексів світу.

У навчальному процесі підготовки бакалаврів з туризму дисципліна «Рекреаційні комплекси світу»є дуже важливим ланцюгом, оскільки виступає як міждисциплінарна наука, яка поєднує природничі, соціально-гуманітарні та економічні дослідження, синтезуючи методи та підходи економічної, географічної та суспільної галузей науки. Вона ґрунтується на економічних законах і теоріях, які вивчає економічна теорія, на законах взаємодії природи і суспільства, закономірностях сталого розвитку та просторової організації продуктивних сил.

Остання редакція: 08.05.18

Публікаціі з предмету