Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Луцишина Жанна Володимирівна

Кафедра: Кафедра вищої математики
Посада: старший викладач
Вчене звання: немає
Науковий ступінь: доктор філософських наук
Стаж роботи: 12 років
Біографія:

Закінчила у 2005 році фізико-математичний факультет Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова та одержала диплом магістра за фахом «Математика». У 2010 році закінчила аспірантуру  та здобула науковий ступінь “Доктора філософії в галузі економіки”. В КНЕУ працює з 2011р.