Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Елементи математичної економіки (Кафедра вищої математики факультету маркетингу)

Мета –  навчання  слухачів можливості аналізу проблеми з використанням формальних математичних моделей, прищепити їм практичні знання застосування кількісних методів в економічних задачах. Для досягнення цих цілей викладання базується на методах дослідження операцій та прикладання їх до побудови моделей, що дає змогу розв’язання  практичних задач економіки, управління фінансами, маркетингу. Оволодіння знаннями, уявленнями, вміннями та навичками, необхідними для математичного моделювання та послідовного аналізу переваги споживачів, функцій індивідуального та ринкового попиту.  Дисципліна являється суттєвою складовою базової підготовки економіста.

 

 

Компетентності, на яких спрямовані заняття:

вибирати математичні методи та моделі, методичні прийоми математичного аналізу для   дослідження соціально-економічних систем;

-         формалізувати задачі прийняття рішень шляхом побудови математичної моделі та застосовувати сучасні математичні методи для моделювання та розв’язання практичних соціально-економічних задач;

-         використовувати стандартне програмне забезпечення (Exel, Mathcad) для рішення основних сформульованих задач.

-         набути  навичок самостійного використання і вивчення літератури з математичних дисциплін.

 

.

Остання редакція: 21.12.15

Публікаціі з предмету

  • Елементи математичної економіки (129.5 KB)паспорт навчальної дисципліни  «Елементи математичної економіки» .Дисципліна бакалаврського рівня.06 Листопада 2015 р.
  • Елементи математичної економіки (501.5 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з навчальної дисципліни «Елементи математичної економіки»20 Жовтня 2015 р.