Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Логістика

Мета науки (дисципліни) полягає в тому, щоб навчити студентів основним методам і правилам логістики, як основного інструмента ринкової економіки. Завданням науки (дисципліни) є управління матеріальними, інформаційними, грошовими та іншими потоками, котре дає змогу фірмам та організаціям пристосуватись до мінливих ринкових умов, отримання на ринку своєї найбільшої частки і переваг перед конкурентами. Виходячи з цього, за допомогою теоретичного матеріалу, що вивчається, студенти повинні вміти вирішувати питання з оптимізації руху матеріальних, інформаційних та інших потоків, зі скорочення витрат фірм чи підприємств, пов’язаних із цим, а головне — зі зростання прибутку. Предметом науки (дисципліни) є промислові підприємства, власні фірми, організації посередників, торговельні та транспортні організації.

 

Остання редакція: 24.07.17

Публікаціі з предмету

  • Логістика 6507 (483.5 KB)матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з науки  «Логістика» (для напряму 6507)  30 Червня 2016 р.
  • Логістика 6601 (78 KB)паспорт навчальної  вибіркової дисципліни «Логістика». Дисципліна бакалаврського рівня. (вибіркова) (для напряму підготовки 6601)30 Червня 2016 р.
  • Логістика 6504_6503 (440.5 KB)матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з науки  (дисципліни) «Логістика» (вибіркова) (для напряму підготовки 6504 «Економіка підприємства» та 6503 «Міжнародна економіка»30 Червня 2016 р.
  • Логістика 6601 (458 KB)матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з науки  (дисципліни) «Логістика» (вибіркова) (для напряму підготовки 6601/1 «Менеджмент промислових підприєств» 30 Червня 2016 р.
  • Логістика 6507 (79.5 KB)паспорт науки «Логістика» для напряму 650730 Червня 2016 р.
  • Логістика 6504, 6503 (78.5 KB)паспорт навчальної  вибіркової дисципліни «Логістика». Дисципліна бакалаврського рівня.  (вибіркова) (для напряму підготовки 6504 6503)30 Червня 2016 р.