Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Управління закупками

Мета дисципліни – дати студентам знання про особливості маркетингу закупівлі – зворотного маркетингу та практичні навички застосування маркетингового інструментарію при закупівлі матеріальних ресурсів. Завдання дисципліни: сформувати у студентів стійкі знання з теорії маркетингу закупівлі матеріальних факторів виробництва; допомогти студентам набути вмінь і навичок при формуванні попиту, виборі постачальника та здійсненню закупівлі матеріально-технічних ресурсів для виробничого підприємства. Предметом дисципліни є система засобів і типологія маркетингу закупівлі,методи, процеси і дії суб’єктів на індустріальному ринку закупівлі матеріальних факторів виробництва.

Остання редакція: 12.09.17

Публікаціі з предмету

  • Маркетинг закупівель (321.5 KB)матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з науки (дисципліни) «Маркетинг закупівель»30 Червня 2016 р.
  • Маркетинг закупівель (63.5 KB)паспорт дисципліни «Маркетинг закупівель»30 Червня 2016 р.