Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Складське господарство

Мета дисципліни – оволодіння теоретичними знаннями  та набуття практичних навичок щодо ефективного управління складським господарством.  Дисципліна «Складське господарство» має структурно-логічний зв’язок з такими дисциплінами як «Логістика», «Маркетинг» та іншими. Предмет дисципліни: закономірності і механізми управління складським господарством; процес  зберігання і обробки матеріалів на складі.
Завдання дисципліни: сформувати у слухачів уміння: сутність функціонування складів у різних сферах логістики (постачання, виробництва, розподілу); значення оптимальної системи складування для ефективного функціонування складу; критерії вибору оптимальної системи складів.

Остання редакція: 24.07.17

Публікаціі з предмету