Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Складське господарство

Мета дисципліни – оволодіння теоретичними знаннями  та набуття практичних навичок щодо ефективного управління складським господарством.  Дисципліна «Складське господарство» має структурно-логічний зв’язок з такими дисциплінами як «Логістика», «Маркетинг» та іншими. Предмет дисципліни: закономірності і механізми управління складським господарством; процес  зберігання і обробки матеріалів на складі.
Завдання дисципліни: сформувати у слухачів уміння: сутність функціонування складів у різних сферах логістики (постачання, виробництва, розподілу); значення оптимальної системи складування для ефективного функціонування складу; критерії вибору оптимальної системи складів.

Остання редакція: 24.07.17

Публікаціі з предмету

  • Складське господарство 6507 (417.5 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної  роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни «Складське господарство» 650730 Червня 2016 р.
  • Складське господарство 6504 (72 KB)паспорт дисципліни «Складське господарство»30 Червня 2016 р.
  • Складське господарство 6504 (404 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної  роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни «Складське господарство» 650430 Червня 2016 р.
  • Складське господарство 6507 (72 KB)  паспорт дисципліни «Складське господарство»30 Червня 2016 р.