Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Створення WEB-ресурсів

Мета дисципліни – набуття студентами теоретичних знань та практичних навичок щодо ефективної розробки веб-ресурсів, формування концепції, стратегії та тактики розвитку створених веб-ресурсів.
За підсумками вивчення цієї дисципліни студенти будуть знати:
- сутність базових понять та етапів процесу створення веб-ресурсів;
- види веб-ресурсів та особливості їх використання;
- правила дизайну веб-ресурсів;
- можливості та обмеження застосування основних технологій web-дизайну та web-програмування;
- характеристики найбільш поширених систем управління контентом;
- методичні засади тестування веб-ресурсів;
- методичні засади та інструментарій пошукової оптимізації;
- критерії оцінки ефективності просування веб-ресурсів;
- основні підходи до управління контентом в рамках підтримки та розвитку веб-ресурсу;
За підсумками вивчення даного курсу студенти будуть вміти:
- забезпечувати маркетингову інформаційну підтримку створення веб-ресурсу;
- формулювати маркетингову концепцію та бізнес-модель веб-ресурсу;
- розробляти стратегічний, тактичний та оперативний план розвитку веб-ресурсу
- розробляти структуру та дизайн веб-ресурсу відповідно до особливостей цільової аудиторії та маркетингових цілей;
- розміщувати в Інтернет, тестувати та проводити комплексний аудит веб-ресурсів;
- планувати систему заходів з просування веб-ресурсу, реалізовувати заходи та оцінювати їх ефективність;
- здійснювати модерування та маркетингову підтримку веб-ресурсів;
- розробляти та реалізовувати контент-стратегію веб-ресурсу

Остання редакція: 24.01.18

Публікаціі з предмету