Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Транспортні системи

 Метою навчальної  дисципліни «Транспортні системи» є формування у студентів системних, глибоких, сучасних та стійких фахових знань, що охоплюють увесь основний комплекс теоретичних і прикладних питань, пов’язаних з структурними, економічними, статистичними, організаційними, управлінськими, технічними, геополітичними, маркетинговими, логістичними, соціальними та екологічними питаннями транспортної галузі економіки України в умовах її інтеграції в глобалізований світовий ринковий простір та поширенням в Україні передового світового досвіду застосування логістичного менеджменту і маркетингу в сфері транспортних технологій.
Предмет  навчальної дисципліни – транспортна галузь економіки України як складова    конкурентоспроможності  держави та  виробничої   і  комерційної  діяльності її бізнес-суб’єктів   в  глобалізованому світовому ринковому простірі при посилені їх інтеграції з системою міжнародних транспортних зв’язків і поширення логістичного менеджменту  та   маркетингу  в  сфері  транспорту; структура транспортної  галузі економіки України та транспортних служб бізнес суб’єктів, їх  завдання, особливості системи організації та управління, сучасні проблеми, резерви і перспективи прогресивного розвитку.
 

Остання редакція: 04.09.17

Публікаціі з предмету