Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Транспортні системи

 Навчальна   дисципліна  «Транспортні системи» узагальнено охоплює увесь основний комплекс теоретичних і прикладних питань, пов’язаних зі структурними, економічними, статистичними, організаційними, управлінськими, технічними, геополітичними, маркетинговими, логістичними, соціальними та екологічними питаннями транспортної галузі економіки України в умовах її інтеграції в глобалізований   ринковий простір та поширенням в Україні передового світового досвіду застосування логістичного менеджменту і маркетингу в сфері транспортних технологій. Системне знання програмних  питань навчальної дисципліни
дозволяє фахівцям, що володіють ними, створювати для своїх бізнес-суб’єктів стійкі та тривалі конкурентні переваги  у  бізнесі та  гарантовано досягати визначені маркетингові цілі. 
 

Остання редакція: 24.01.18

Публікаціі з предмету