Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Товарознавство

Навчальна   дисципліна  ,,Товарознавство” стосується споживчої вартості (цінності) товарів, як основи їх ринкової  конкурентоздатності, закономірностей  прояву цієї вартості та її збереження на усіх ланках руху товарів від виробників до споживачів.   Наукові засади  товарознавства системно охоплюють  комплекс теоретичних і прикладних питань з   таких областей  знань, як технічна, фізика, хімія, біологія, економіка, комерція, патентне право, стандартизація, сертифікація, метрологія,  товарна експертиза, маркетинг, логістика   тощо. Володіння  системою цих знань  фахівцями  у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності   дає можливість їм  ефективно вирішувати важливі питання   виробничої, економічної, комерційної, маркетингової діяльності, логістики бізнес-суб’єктів та забезпечити   досягнення  цими суб’єктами  запланованих  маркетингових цілей засобом  підвищення ринкової конкурентоздатності їх товарів, як за рахунок збереження  споживчих характеристик та якостей товарів під час  переміщення з місць виробництва у місця споживання та мінімізації ризиків, пов’язаних з псуванням і пошкодженням товарів  на протязі усіх  етапів  цих переміщень,  так і за рахунок патентно-правового захисту товарів та їх торгівельних атрибутів.
 
Остання редакція: 24.01.18