Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Ткач Вячеслав Михайлович

Кафедра: Комерційної діяльності та логістики
Посада: доцент кафедри комерційної діяльності та логістики
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Стаж роботи: 36 років
Біографія:

загальний трудовий – 45 роки;
науково-педагогічний – 36 років;
у ДВНЗ ,,КНЕУ імені Вадима Гетьмана" - 24 роки. 

        Народився в 1954 р. у  місті  Кривому Розі; вищу інженерно-технічну освіту та військову офіцерську  підготовку   отримав у Криворізькому гірничорудному інституті (КГРІ),   закінчивши  у  1977 році  з  відзнакою  його  електротехнічний факультет. 

         Працював на провідних залізорудних підприємствах  чорної металургії СРСР з підземним та відкритим способами розробки родовищ: в 1971-1972 р.р. – робітником  в електрослужбі  транспортного  підрозділу тресту  ,,Дзержинскруда’’ у  м. Кривому Розі;  в 1977-1978 р.р., після закінчення  вузу, за направленням Міносвіти УРСР, – майстром та начальником  служби автоматичного управління і контролю  технологічних процесів    рудозбагачувальних фабрик №№1,2 на Дніпровському гірничо-збагачувальному комбінаті (ГЗК) у місті Комсомольську на Дніпрі Полтавської області (Всесоюзній ударній комсомольській будові, яку СРСР здійснював з залученням передових електротехнічних корпорацій США).

           В 1984 році закінчив заочну аспірантуру в КГРІ за спеціальністю   ,,Автоматизація технологічних процесів і виробництв (промисловість)”, а у 1987 році, за результатами досліджень, опублікованими у 23-х наукових працях з проблеми синтезу адаптивних систем оптимізованого управління технологічними процесами гірничого виробництва, захистив кандидатську дисертацію у Ленінградському гірничому інституті імені  Г.В. Плеханова. Пріоритет і наукова новизна дисертаційних розробок захищені пакетом з 6-ти авторських свідоцтв СРСР на винаходи   способів і систем  автоматичного управління і контролю; вони, зі значними економічними ефектами, впроваджені  у 1979-1986 р.р на  ряді  провідних  промислових підприємств чорної та кольорової металургії СРСР, вугільної промисловості та у проектні рішення по їх розширенню {на Південному і Північному гірничо-збагачувальних комбінатах Кривбасу МЧМ УРСР, Алмаликському гірничо-металургійному комбінаті  (Узбекистан)   МКМ   СРСР,  вугільних розрізах виробничих об’єднань ,,Красноярскуголь’’(РРФСР) і ,,Екибастузуголь’’(Казахстан); їх  загальний  економічний ефект, у цінах СРСР 1986 р., становив  2,154 млн. крб. на рік}.    

           15-ть років (1979-1993 р.р.) працював на різних наукових посадах  в учбовому (КГРІ)  та  науково-дослідному (НДГРІ) закладів  гірничорудної спеціалізації у м. Кривому Розі де пройшов шлях від молодшого наукового співробітника до начальника   госпрозрахункової науково-дослідної лабораторії технологічного транспорту відділу технології відкритої розробки залізорудних родовищ Науково-дослідного гірничорудного інституту (НДГРІ) Академії гірничих наук України.  При цьому  брав участь у виконанні 19-ти науково-дослідних робот (НДР); більшість з них здійснювалися за найважливішими цільовими програмами ряду Міністерств важких галузей промисловості СРСР та УРСР (чорної та кольорової металургії, вугільної, важкого машинобудування, електротехнічної); по цим НДР  у 1979-1988 р.р. виконував обов’язки відповідального виконавця, а  у 1989-1993 р.р. -  наукового  керівника. Світовий рівень наукової новизни результатів цих робот та їх пріоритет захищені, за участю Ткача В.М., 30-тю авторськими свідоцтвами СРСР на винаходи способів та систем   автоматичного контролю і управління технологічними процесами  гірничого виробництва, а створені на їх основі  конструкції систем управління доведені до  стану експериментально-промислових, заводського та базового зразків у металургійній, електротехнічній та вугільній  галузях промисловості СРСР і впроваджені  на ряді флагманських підприємствах вказаних галузей  із загальним  економічним  ефектом   14,45 млн. крб./рік. {на Південному та Північному   ГЗК, шахтах ,,Родина'' та ,,Октябрьская’’ ВО ,,Кривбасруда’’,  ГЗК окислених руд  (Кривбас),  Полтавському ГЗК  МЧМ УРСР; Михайлівському ГЗК (Курська магнітна аномалія) МЧМ РРФСР;   Алмаликському  ГМК  (Узбекистан) М-ва кольорової металургії  СРСР;  вугільних розрізах   ВО ,,Красноярскуголь" і ВО ,,Екибастусуголь" М-ва вугільної промисловості СРСР та ін.}. Усі ці наукові та інженерні розробки виконані Ткачем В.М. у авторській співпраці з провідними фахівцями наукових, проектних та виробничих колективів НДГРІ  АГН України, КГРІ МВССО УРСР,   ВНДІПІ ,,Механобрчермет’’ (м. Кривий Ріг), ВО ,,Ново-Краматорський машинобудівний завод'' і  ,,НИИТяжМаш'' НВО ,,Уралмашзавод'' (м. Свердловськ РРФСР) Мінтяжмаша СРСР,  ВНДІПІ ,,Механобр’’ МКМ СРСР і ВДНДПІ  ,,ТяжПромЕелектроПроект’’ (м. Ленінград),  ДПІ ,,ЕлектроТяжХімПроект’’ і ДНДІ ,,НІІАЧерМет’’ УРСР (м. Дніпропетровськ), ВО ,,Олександрійський електромеханічний завод’’та  ін.

         У 1987 р. постановою Державного комітету СРСР у справах винаходів і відкриттів при Раді Міністрів СРСР та Президії Центральної Ради Всесоюзного суспільства  винахідників  і  раціоналізаторів СРСР   Ткачу В.М.  присвоєно почесне звання ,,Винахідник СРСР" за   розробку  ряду  систем управління процесами гірничого виробництва на рівні комплексу   винаходів та широке впровадження їх у промисловість зі значним  економічним ефектом.

         У 1990 р. Вища атестаційна комісія при Раді Міністрів СРСР  присвоїла Ткачу В.М.  вчене звання   старшого наукового співробітника зі спеціальності  ,,Автоматизація  технологічних  процесів  та  виробництв  (промисловість)’’.

         24 роки (з 1992 р. по даний час) працює викладачем кафедри маркетингу в   КНЕУ; з них 12 років – у Криворізькій філії КНЕУ, а з 2004 р. - у базовому  вузi. При цьому має 22 роки cтажу роботи доцентом та досвід викладання  10 дисциплін за профілем кафедри маркетингу (маркетинг, логістика, транспортні системи, маркетинг послуг, товарознавство та ін.). У 1996 р.  рішенням вченої Ради КНЕУ Ткачу В.М.   присвоєно вчене звання доцента кафедри маркетингу; у 2015 р. він  нагороджений знаком ,,Заслужений працівник КНЕУ’’. Ткач В.М. є автором 153-х  наукових та навчально-методичних праць.