Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Андрющенко Катерина Анатоліївна

Кафедра: Кафедра економіки підприємств
Посада: професор
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Стаж роботи: 11 років
Біографія:

Вищу економічну освіту отримала у Київському інституту туризму економіки і права  (за спеціальністю«Менеджмент організації», кваліфікація  «Менеджер-економіст»)  і була рекомендована до аспірантури де у 2009році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Природоохоронна кластеризація туристично-рекреаційного комплексу». У 2014 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук на тему «Економічне регулювання розвитку виробничого інфраструктурного комплексу в національній економіці». Є автором більше 70наукових і навчально-методичних праць.

На кафедрі викладає дисципліну «Економіка підприємства»