Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Мельникова Олександра Анатоліївна

Кафедра: Кафедра економіки підприємств
Посада: доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Біографія:

Вищу освіту здобула в Східноукраїнському національному університету імені Володимира Даля на фінансово-економічному факультеті, який закінчила з відзнакою у 2006 році, отримавши диплом магістра зі спеціальності «Економіка підприємства». 4 листопада 2011 року успішно захистила кандидатську дисертацію за темою «Маркетингове забезпечення інноваційного розвитку індустріального сектора регіону» в Інституті економіко-правових досліджень НАН України. У лютому 2016 року отримала вчене звання доцента. На кафедрі викладає дисципліни "Економіка підприємства", "Підприємництво".