КНЕУ - Вострякова Валентина Юріївна

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Вострякова Валентина Юріївна

Кафедра: Кафедра економіки підприємств
Посада: доцент
Вчене звання: немає
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 13 років
Біографія:

В 2000 році отримала ступінь магістра зі спеціальності «Економіка
підприємства» за програмою «Інвестиційний менеджмент».
В 2000-2005 рр працювала економістом економічного відділу на ДП «Преса
України».
З 2004 р працює на кафедрі економіки підприємств ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима
Гетьмана".

В 2016 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за темою "Розвиток інноваційного потенціалу підприємства (за матеріалами видавничо-поліграфічних підприємств України)" - спеціальність 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)