КНЕУ - Ямненко Галина Євгенівна

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Ямненко Галина Євгенівна

Кафедра: Кафедра економіки підприємств
Посада: доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 10 років
Біографія:

Закінчила у 2002 році Київський національний економічний університет, у 2009 році – аспірантуру Київського національного університету технологій та дизайну за спеціальністю «Економіка та управління підприємствами»; у 2010 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.00.04.

Додаткова освіта та практичні навички: тренінг-курс «Інноваційні технології викладання дисципліни «Створення власного бізнесу» для викладачів університету в рамках проекту ЕС TEMPUS «Набуття професійних та підприємницьких навичок за допомогою виховання підприємницького духу та консультації підприємців-початківців» (2015); тренінговий курс "Європейські бізнес-практики корпоративної соціальної відповідальності" в рамках грантового проекту Jean Monnet Fund «European business practices of corporate social responsibility (CSR)» (2017); семінар-тренінг «Успіх можна спланувати», проведений Екгардом Керайном - бізнес-консультантом, виконавчим директором Фонду сталого розвитку підприємництва Горста Рогуша (Німеччина) (2017).