Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Наукова та навчально-методична робота кафедри

Науково-дослідна робота на кафедрі проводиться в рамках кафедральних тем: "Генезис інститутів ринкової економічної системи"; «Господарська система та її відображення в економічній думці: еволюційно-інституціональний аналіз»; "Світова економічна думка про еволюцію господарських систем: цивілізаційний підхід". Науковий керівник: к.е.н., професор Степаненко С.В.

Основні напрямки дослідження:

 • Цивілізаційна парадигма як методологічна основа сучасної економічної теорії.
 • Інституціональна економічна теорія на сучасному етапі розвитку економічної науки.
 • Становлення, основні етапи розвитку ринкової економічної системи та її інститутів.
 • Економічна думка України та світу про еволюцію господарських систем.

В наукових дослідженнях та викладацькій діяльності викладачі кафедри використовують розроблену сучасну методологію інституціонального аналізу економічних систем та принцип генезису їх історичного розвитку.

Результатами наукової діяльності викладачів кафедри стала підготовка і запровадження у навчальний процес інтегрованого курсу «Історія економіки та економічної думки», курсів «Сучасні економічні теорії» та «Інституціональна економіка».

Вони знайшли відображення в наступних публікаціях:

 • Історія економіки та економічної думки: навч. посіб. / [С.В.Степаненко, С.Н.Антонюк, В.М.Фещенко, Н.О.Тимочко] ; за ред. проф. С.В.Степаненка. – К.: КНЕУ, 2010. – 743, [1] с.
 • Степаненко С.В. «Інституціональний аналіз економічних систем (проблеми методології): Монографія. – К.: КНЕУ, 2008, - 312с. 
 • Фещенко В.М. “Дослідження проблем становлення та розвитку ринкового господарства в працях економістів України другої половини ХІХ – поч. ХХ ст.” – К.: КНЕУ, 2003 (11 др.а.),
 • Сучасні економічні теорії : навч. посіб. / В.М.Фещенко. - К.: КНЕУ, 2012. - 474 с.;
 • Ущаповський Ю.В. Ідеї інституціоналізму в економічній думці України ХІХ - поч. ХХ ст. - К.: КНЕУ, 2012;
 • Чуткий А.І. Нариси з економічної історії України. Книга 1. На перехресті торгових шляхів. - К.: Темпера, 2013. - 616 с.
 • Чуткий А.І. Нариси з економічної історії України. Книга 2. Становлення житниці Європи. - К.: Темпера, 2015. - 378 с.
 • Тимочко Н.О. Економічна історія України: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2005. – 204 с.
 • Корнійчук Л.Я. Історія економічної думки України: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2004. – 431 с.
 • Супрун Н.А. «Еволюція вітчизняної моделі корпоративного управління» (2009).
Остання редакція: 16.10.16