КНЕУ - Менеджмент

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Менеджмент

Мета дисципліни «Менеджмент»формування системи фундаментальних знань з менеджменту, способів, механізмів і основного інструментарію системного управління організацією.  

Завдання:вивчення сутності, основних понять і категорій управління; складових елементів, етапів, інструментів реалізації та забезпечення взаємозв’язків функцій управління; процесів прийняття і методів обґрунтування управлінських рішень; набуття вмінь використовувати базові інструменти управління організацією.

Предмет:система управлінських взаємовідносин, принципів формування, функціонування та розвитку системи управління організацією.

Зміст дисциплінирозкривається в темах: 1) «Поняття і сутність менеджменту»; 2) «Розвиток науки управління»; 3) «Основи теорії прийняття управлінських рішень»; 4) «Методи обґрунтування управлінських рішень»; 5)«Планування в організації» 6) «Організація як функція управління»; 7) «Мотивація»; 8) «Управлінський контроль»; 9) «Лідерство»; 10) «Комунікації в управлінні».

Паспорт (5 кредитів):

/userfiles/Faculty_of_Economics_and_Administration/management/15_Pasport_Menedzhment_285_kr_29.doc

Паспорт (10 кредитів):

/userfiles/Faculty_of_Economics_and_Administration/management/15_Pasport_Menedzhment_28_10_kr_29.doc

Остання редакція: 29.12.15

Публікаціі з предмету

 • Менеджмент (673.5 KB)методичні матеріали щодо  змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни «Менеджмент»08 Грудня 2017 р.
 • Курсова робота з менеджменту спеціальність 6.030601 (398 KB)методичні матеріали щодо  виконання курсової роботи з менеджменту08 Грудня 2017 р.
 • Менеджмент 5 кредитів (755.5 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знать з науки «Менеджмент»5 кредитів08 Грудня 2017 р.
 • Менеджмент 10 кредитів (853 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з науки «Менеджмент»08 Грудня 2017 р.
 • Комплексна курсова робота 6.030601 (372.5 KB)методичні матеріали щодо  виконання комплексної курсової роботи08 Грудня 2017 р.
 • Менеджмент 6601 (курсова) (367 KB)методичні матеріали щодо написання курсової роботи з курсу «Менеджмент» для спеціальності 660121 Листопада 2016 р.
 • Менеджмент 10 кредитів (97.5 KB)паспорт науки «Менеджмент» 10 кредитів09 Вересня 2016 р.
 • Менеджмент 4 кредити (99 KB)паспортз науки «Менеджмент»  4 кредити09 Вересня 2016 р.
 • Менеджмент (вибірковий) (682 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знатьз дисципліни «Менеджмент»09 Вересня 2016 р.
 • Менеджмент (дисципліна) (99.5 KB)паспорт  дисципліни «Менеджмент»09 Вересня 2016 р.
 • Курс лекцій з науки "Менеджмент" (5.9 MB)Електронний конспект лекцій з науки "Менеджмент" для спеціальності 660107 Вересня 2016 р.
 • Курс лекцій з науки "Менеджмент" (3.8 MB)Електронний конспект лекцій з науки "Менеджмент" для всіх спеціальностей, окрім спеціальності 660107 Вересня 2016 р.
 • Менеджмент спеціалізація «Менеджмент промислових підприємств» (658 KB)методичні матеріали що до змістута організації самостійної роботи студентів,поточного і підсумкового контролю їх з наньзнауки«Менеджмент», спеціалізація  «Менеджмент промислових підприємств»12 Травня 2016 р.
 • Менеджмент спеціалізація «Менеджмент державних установ» (574.5 KB)методичні матеріали що до змістута організації самостійної роботи студентів,поточного і підсумкового контролю їх знань з науки «Менеджмент», спеціалізація «Менеджмент державних установ» 12 Травня 2016 р.
 • Менеджметн (як вибіркова дисципліна) (657 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з науки «Менеджмент» як вибіркової дисципліни15 Вересня 2015 р.
 • Менеджмент: презентаційний курс (1.9 MB)У навчальному посібнику в структурно-логічній формі викладено теоретичні та прикладні аспекти сучасної науки про управління організаціями. Посібник підготовлений з метою підвищення вмотивованості студентів до вивчення дисципліни «Менеджмент», систематизації та узагальнення знань і вмінь. Адресоване студентам закладів бізнес-освіти та вищих навчальних закладів управлінських і економічних спеціальностей, котрі поглиблено опановують проблематику прийняття та обґрунтування управлінських рішень; широкому колу практиків, які прагнуть розширити свій досвід знаннями сучасних методів та інструментів управління організаціями; викладачам дисциплін управлінського спрямування.11 Червня 2012 р.