Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Операційний менеджмент

 

Мета: формування системи знань про закономірності й особливості управління операційною діяльністю організації.

Завдання: розкриття сутності базових понять та категорій операційного менеджменту; формування вмінь виконання техніко-економічних розрахунків, пов’язаних з обґрунтуванням рішень щодо проектування та створення операційної системи, підтримки усталеного режиму її функціонування, перетворень і розвитку; прищеплення навиків розроблення та практичного застосування прикладного управлінського інструментарію (графіки Гантта, контрольні карти, АВС-діаграми, сітьові графіки тощо).

Предмет:принципи, методи й інструменти раціонального організовування, планування та контролювання операційної діяльності.

Зміст дисципліни: Тема 1. Введення в дисципліну «Операційний менеджмент». Тема 2.Операційна система організації: структурно-процесна характеристика. Тема 3. Операційний менеджмент як різновид функціонального менеджменту. Тема 4. Моделі та інструментарій обґрунтування рішень в операційному менеджменті. Тема 5. Планування та контроль реалізації операційної функції організації. Тема 6. Забезпечення усталеного функціонування операційної системи. Тема 7. Управління якістю та продуктивністю операційної діяльності. Тема 8. Ключові аспекти проектування та створення операційної системи. Тема 9. Ключові аспекти перетворень та розвитку операційної системи. Тема 10. Інструментарій проектного менеджменту та його застосування в управлінні створенням та розвитком операційної системи. Тема 11. Сучасні концепції та перспективи розвитку операційного менеджменту.

Паспорт:

/userfiles/Faculty_of_Economics_and_Administration/management/15_Pasport_Operac_mzhm.doc

Остання редакція: 29.12.15

Публікаціі з предмету