Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Лігоненко Лариса Олександрівна

Кафедра: Кафедра менеджменту
Посада: професор
Вчене звання: професор
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Стаж роботи: 33 роки
Біографія:

1963 року народження. 

 У 1984 році закінчила  Київський торговельно-економічний інститут, економічний факультет  (диплом економіста торгівлі  вищої кваліфікації з відзнакою).

Кандидат економічних наук з листопада 1991 року. Дисертацію  на тему "Розподіл доходів в умовах різноманіття форм власності " захистила після навчання в аспірантурі Київського торговельно-економічного інституту.

Доктор економічних наук з вересня 2001 року.  Дисертацію на тему «Антикризове управління торговельним підприємством» « захистила після навчання в докторантурі   Київського торговельно-економічного інституту (диплом д.е.н.зі спец. Економіка торгівлі та послуг»).

 Вчене звання професора  кафедри економіки підприємництва  Київського національного торговельно-економічного університету   присвоєно у 2003 р.

З квітня 2014 року – професор кафедри менеджменту Київського національного економічного університету ім. В.Гетьмана 

 

Загальний науково-педагогічний стаж – більше 30 років  .

Загальна кількість навчально-методичних публікацій - понад 180.

Автор  одного особового підручника  «Антикризове управління підприємством» з грифом Міністерства освіти та наукиУкраїни  та співавтор  4-х колективних підручників з грифом Міністерства освіти та наукиУкраїни :

 • “Економіка торговельного підприємства”,
 • «Фінанси підприємства»,
 • «Підприємництво та бізнес-культура» ( під заг. редакцією).

В стадії видання знаходиться підручник «Бізнес-планування". 

Автор та співавтор  18-х  навчальних  посібників з грифом Міністерства освіти та науки України :  « Управління прибутком торговельних підприємств» , «Оцінка комерційних угод по закупівлі товарів», «Податкова політика підприємства», «Інвестиційний менеджмент», «Кредитна політика підприємства», «Організація фінансового планування на торговельному підприємстві», «Управління поточними витратами торговельного підприємства», « Управління підприємницьким ризиком як елемент системи протидії банкрутству торговельного підприємства», «Управління товарним забезпеченням обороту підприємств», « Управління дебіторською заборгованістю», « Дивідендна політика підприємства», «Управління грошовими потоками», « Сучасні інформаційні технології економічних досліджень», « Антикризове управління», «Економіка торговельного підприємства : методика розв’язання планово-економічних задач»,  « Економіка та фінанси підприємства : методика розв’язання планово-економічних задач», « Економічні дослідження (методологія, інструментарій, організація, апробація)», « Економіка торгівлі»,   «Дослідження та регулювання споживчого ринку» .

Має авторські свідоцтва на електронні підручники: «Фінанси підприємства » та «Антикризове управління підприємством»; електронний тренажер «Економіка торговельного підприємства» та «Антикризове управління підприємством».

Співавтор 2-х програм нормативних дисциплін  за напрямом «Менеджмент та адміністрування» - «Економіка та фінанси підприємства», «Фінансові потоки в логістичних системах » ; 2-х нормативних програм виробничої практики - для спеціальностей «Менеджмент інвестиційної діяльності » та «Менеджмент інноваційної діяльності ».

Загальний обсяг  наукових публікацій - більше 200 , в тому числі:  75 наукова стаття у фахових виданнях, з них:   20 - у наукометричних виданнях, 8- в іноземних фахових виданнях  (Польща, Болгарія, Росія, Білорусія,Румунія ).

Автор  одноособої монографії  - « Антикризове управління підприємством: теоретико-методологічні засади та практичний інструментарій » ( 2001р.).

Співавтор 9 монографій : « Внутрішня торгівлі України : економічні умови ефективного розвитку », «Трансформаційні процеси в торгівлі України в умовах глобалізації», «Пріоритети національного економічного розвитку в контексті глобалізаційних викликів», «Управління розвитком споживчого ринку», « Фінансове забезпечення розвитку підприємств», «Банкрутство та санація суб’єктів господарювання в Україні», «Контролінг в торгівлі», «Торговельне підприємництво : теорія та практика» ,«Регіональні інноваційні системи України : стан формування та розвитку в умовах інтеграційних процесів».

В 2013-2014 рр. опубліковані  розділи  в 3-х колективних монографіях : «Інституційні чинники розвитку підприємницький структур» ; «Механізми стабілізації й розвитку діяльності підприємств», «Соціально-економічні координати розвитку підприємницької діяльності».

Під керівництвом проф. Лігоненко Л.О. захищено 1 докторську та 10 кандидатстьких дисертаційних робіт  за спеціальністю «Економіка та управління підприємством».

Виступала організатором 7 Міжнародних науково-практичних конференцій «Проблеми та перспективи розвитку підприємництва в Україні», брала участь та виступала з доповідями більше як на 100 конференціях в Україні та за кордоном.

Під керівництвом проф. Лігоненко Л.О. виконано та успішно захищено більш як 100 дипломних магістерських робіт студентами денної та заочної форми навчання, слухачами програми Бізнес-адміністрування , Інституту вищої кваліфікації тощо.

 Серед вихованців проф. Лігоненко Л.О. дипломанти  Всеукраїнського конкурсу наукових та конкурсу дипломних робіт (секція "Торговельне підприємництво", спеціальність "Економіка підприємства"), Всеукраїнського конкурсу студентськихнаукових робіт із галузі «Економіка підприємства і управління виробництвом» за спеціальністю «Економіка підприємста» .

За багаторічну сумлінну працю та особистий внесок у підготовку висококваліфікованих кадрів, багаторічну плідну наукову та педагогічну діяльність  проф. Лігоненко Л.О.  нагороджена:

 • Знаком «Відмінник освіти України»,
 • Почесною Грамотою Державного комітету України з питань регуляторної діяльності та підприємництва,
 • Дипломом 1 ступеня Міністерства економіки України,
 • Подякою Київського міського Голови,
 • Подякою науково-методичної комісії з торгівлі Міністерства освіти і науки України,
 • Чисельними нагородами Київського національного торговельно-економічного університету .

Є гарантом підготовки докторів філософії ( PHD)  за спеціальністю "Менеджмент"  та керівником магістерської програми "Менеджмент інновацій" 

В КНЕУ викладає наступні дисципліни^

 • «Організаційно-економічне проектування розвитку підприємства" (бакалаврат);
 •  «Антикризове управління" (бакалаврат);
 • "Технологічний менежмент" (бакалаврат);
 • "Методологія наукових досліджень» (магістратура);
 • .«Діагностика діяльності підприємства» (магістратура);
 • ""Бізнес-планування"(магістратура);
 • "Аналіз інновацій "(магістратура);
 • "Стартап-менеджмент" (магистратура)
 • "Економічне управління підприємством "( PHD).