Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Бортнікова Людмила Павлівна

Кафедра: Кафедра політичної економії
Посада: доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 27 років
Біографія:

1961 р.н. Має вищу освіту. Закінчила в 1983р. економічний факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю «Політична економія», у 2000 році – аспірантуру при КНЕУ. Тема дисертації: “Роль підприємництва у формуванні нової системи виробничих відносин в Україні”. Має науковий ступінь кандидата економічних наук, є доцентом кафедри політичної економії факультетів управління і управління персоналом та маркетингу. Викладач дисциплін: «політична економія», «основи економічної науки», спецкурсів: «соціально-економічна безпека» та «соціально-економічний механізм технологічної трансформації».