Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Дем’янчук Олена Олександрівна

Кафедра: Кафедра політичної економії
Посада: доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 24 роки
Біографія:

Дем’янчук Олена Олександрівна – кандидат економічних наук, доцент. Після успішного закінчення аспірантури та захисту дисертації в Київському національному університеті ім. Т.Шевченка у 1987 році розпочала викладацьку, наукову та навчально-методичну діяльність у Київському національному економічному університеті ім. В.Гетьмана. Працює в КНЕУ на кафедрі політичної економії майже 30 років.

Кандидатська дисертація була присвячена дослідженню аграрних відносин та реформ в країнах, що розвиваються. За весь період наукової та викладацької роботи наукові інтереси поширювалися на такі економічні проблеми як трансформаційні процеси у постсоціалістичних країнах; особливості первісного нагромадження капіталу у пострадянських країнах; еволюція аграрних відносин у пострадянських країнах; державне управління та державні інституції у постсоціалістичних країнах; соціалізація економіки, моделі соціальної політики, соціальна безпека у сучасному світі; взаємозв’язок економічної теорії з іншими науками, практична функція економічної теорії, взаємозв’язок економічної теорії та економічної політики; людський капітал та соціальний капітал у сучасному інформаційному суспільстві.

Дем’янчук О.О. – автор багатьох наукових статей у міжнародних та вітчизняних періодичних виданнях, учасник багатьох наукових та науково-методичних конференцій. Приймає активну участь у навчально-методичній роботі університету, є співавтором багатьох навчальних та навчально-методичних посібників. Так, Дем’янчук О.О. є співавтором підручників “Політична економія”, “Основи економічної науки”, “Трансформаційна економіка”, “Тренінги. Політична економія” тощо. Активно використовує інноваційні та інтерактивні методи навчання. Займається проблемами об’єктивізації та гуманізації контролю в системі партнерських відносин “викладач-студент”.