Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Москаленко Олександра Миколаївна

Кафедра: Кафедра політичної економії
Посада: професор
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Біографія:

Москаленко Олександра Миколаївна, 1983 року народження. У 2005 році закінчила Криворізький економічний інститут Київського національного економічного університету і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Міжнародна економіка» та здобула кваліфікацію спеціаліста з міжнародної економіки (диплом з відзнакою).

З 12.12.2005 по 31.08.2013 працювала в Криворізькому економічному інституті ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (з 01.02.2012 ДВНЗ «Криворізький національний університет»), де пройшла шлях від асистента до доцента.

З 01.11.2006 р. – аспірант кафедри політичної економії обліково-економічних факультетів ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» без відриву від виробництва. Кандидатську дисертацію захистила достроково 19 жовтня 2009 року (на 1 рік, термін навчання в аспірантурі завершувався 31.10.2010 р.) і отримала диплом кандидата економічних наук у лютому 2010 р.

Упродовж 2008–2010 рр. працювала також на посадах наукового співробітника і старшого наукового співробітника в Науково-дослідному інституті економічного розвитку ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» за сумісництвом, де була співвиконавцем фундаментальних держбюджетних науково-дослідних тем. Є автором фундаментальних наукових розробок із проблем партнерства держави та бізнесу в інноваційній сфері, формування інноваційної економіки.
Вчене звання доцента кафедри міжнародної економіки отримала у жовтні 2012 року.

З 01.09.2011 року по 31.08.2014 року навчалася в докторантурі з відривом від виробництва на кафедрі політичної економії обліково-економічних факультетів ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». Докторську дисертацію захистила 15 вересня 2015 року за темою: «Теорія випереджаючого економічного розвитку та її реалізація в політиці сучасної держави». Диплом доктора економічних наук отримала у лютому 2015 року.

З 01.09.2014 року по 24.12.2014 року – доцент кафедри політичної економії обліково-економічних факультетів, з 25.12.2014 року – професор кафедри політичної економії обліково-економічних факультетів на умовах строкового трудового договору; 25.02.2015 року обрана за конкурсом на посаду професора кафедри політичної економії обліково-економічних факультетів ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана».