Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Економіка соціальної сфери

Мета дисципліни: аналіз закономірностей та особливостей функціонування соціальної сфери національної економіки порівняно з економіками інших країн.

Завдання дисципліни: розкрити загальне та особливе в соціальній сфері національної економічної системи, інституціональні чинники та їх вплив на специфіку функціонування та розвитку соціальної сфери.

За умов успішного виконання вимог щодо опанування дисципліни студент зможе:

  • знати теоретичні засади та економічні принципи економіки соціальної сфери;
  • знати взаємозв’язки між окремими галузями, що входять в соціальну сферу;
  • мати чітке уявлення про специфіку функціонування соціальної сфери, про політику галузі соціальної сфери на різних рівнях;
  • аналізувати і оцінювати показники функціонування економіки соціальної сфери.

Обсяг курсу: 5 кредитів.

Остання редакція: 29.02.16

Публікаціі з предмету

  • Економіка соціальної сфери (20.7 KB)паспорт з навчальної дисципліни «Економіка соціальної сфери»11 Жовтня 2016 р.
  • Економіка соціальної сфери 6501 (198 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни «Економіка соціальної сфери»08 Липня 2016 р.