Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Економічний розвиток

Мета науки: надання студентам системи теоретичних і прикладних знань стосовно закономірностей господарського прогресу, логіки і механізмів переходу від однієї господарської структури до іншої, розуміння місця та історичного значення сучасних господарських перетворень у загально-історичному процесі господарських змін.

Завдання науки: сформувати у студентів комплекс компетенцій, достатніх для початку самостійної роботи за фахом на первинних посадах під керівництвом досвідчених професіоналів і керівників.

За умов успішного виконання вимог щодо опанування науки студент зможе:

 • глибоко розуміти сутність соціально-економічних процесів;
 • системно застосовувати теоретичні знання до аналізу конкретних економічних процесів та окремих ситуацій економічного життя;
 • розуміти закономірності сучасної трансформаційної економіки та бачити її місце у загально-історичному процесі господарських змін.
 • розуміти яка логіка і механізм переходу від однієї господарської структури до іншої;
 • доносити до своїх слухачів знання стосовно найбільш фундаментальних закономірностей економічного розвитку суспільства;
 • предметнозі знанням справи брати участь в процесі обговорення дискусійних питань;
 • вміти робити наукові узагальнення стосовно окремих економічних явищ, що притаманні процесу економічного розвитку світу та національної економіки.
 • виконувати самостійні дослідження в сфері суспільних наук;
 • вміти адекватно і неупереджено оцінювати перебіг різних суспільно-економічних явищ.

Обсяг курсу: 4 кредити.

Остання редакція: 12.05.16

Публікаціі з предмету

 • Економічний розвиток (99.5 KB)паспорт з науки «Економічний розвиток». Дисципліна бакалаврського рівня.25 Вересня 2015 р.
 • Економічний розвиток (807.5 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з навчальної дисципліни «Економічний розвиток»31 Серпня 2015 р.