Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Еволюційна економіка та інституціональний аналіз

Мета дисципліни: надання студентам системи теоретичних і прикладних знань стосовно сучасної економіки у частині визначення напрямків та поглиблення уявлень про фундаментальні принципи еволюційних змін інституційної структури економіки.

Завдання дисципліни: сформувати у студентів комплекс компетенцій, достатніх для початку самостійної роботи за фахом на первинних посадах під керівництвом досвідчених професіоналів і керівників.

За умов успішного виконання вимог щодо опанування дисциплінистудент зможе:

  • глибоко розуміти сутність соціально-економічних процесів;
  • знати про загальнотеоретичні закономірності та методологію інституціонального аналізу еволюційних змін;
  • системно застосовувати теоретичні знання до аналізу конкретних економічних процесів та окремих ситуацій економічного життя;
  • вміти робити наукові узагальнення стосовно оцінки прояву окремих економічних явищ, що притаманні еволюційним процесам в світі та національній економіці.
  • доносити до своїх слухачів знання стосовно найбільш фундаментальних закономірностей економічного розвитку суспільства;
  • доступно і переконливо проводити заняття;
  • організовувати дискусії в навчальному процесі;
  • виконувати самостійні дослідження в сфері суспільних наук;
  • вміти творчо оцінювати суспільні й економічні явища.

Обсяг курсу: 4 кредити.

Остання редакція: 29.02.16

Публікаціі з предмету