Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Гребешкова Олена Миколаївна

Кафедра: Кафедра стратегії підприємств
Посада: доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 21 рік
Біографія:

У 1995 році закінчила факультет економіки та управління КНЕУ. 

У 2005 році захистила кандидатську дисертацію на тему „Стратегія зовнішнього зростання підприємства: теоретичне позиціювання та методичне забезпечення”. 

У 2007 році отримала вчене звання доцента.

Виконує обов'язки заступника декана факультету економіки та управління. Член Вченої ради факультету економіки та управління. Член Науково-експертної ради університету. Член Науково-методичної ради університету.

Заступник керівника магістерської програми "Стратегія та розвиток бізнесу" (спеціальність 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність", спеціалізація "Підприємницька діяльність").

Заступник головного редактора збірника наукових праць "Стратегія економічного розвитку України".

Працює у КНЕУ з 1995 року.

Викладає дисципліни:  "Мікроекономіка", „Проектний аналіз”, "Лідерство та партнерство в бізнесі", "Стратегічне управління підприємством", „Управління розвитком компанії”, „Стратегічне партнерство в бізнесі”, "Стратегічний процес в бізнесі".

Під науковим керівництвом Гребешкової О.М. захищено 1 кандидатську дисертацію. 

Автор 10 монографій (у співавторстві), 19 навчально-методичних видань (у співавторстві, у т.ч. з грифом МОН), понад 60 наукових статей.

Відзначена Подякою Міністра освіти і науки України (2016).

Має почесне звання "Заслужений працівник КНЕУ" (2016).