КНЕУ - Гребешкова Олена Миколаївна

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Гребешкова Олена Миколаївна

Кафедра: Кафедра стратегії підприємств
Посада: доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 22 роки
Біографія:

У 1995 році закінчила факультет економіки та управління КНЕУ. 

У 2005 році захистила кандидатську дисертацію на тему „Стратегія зовнішнього зростання підприємства: теоретичне позиціювання та методичне забезпечення”. 

У 2007 році отримала вчене звання доцента.

Виконує обов'язки заступника декана факультету економіки та управління. Член Вченої ради факультету економіки та управління. Член Науково-експертної ради університету. Член Науково-методичної ради університету.

Заступник керівника магістерської програми "Стратегія та розвиток бізнесу" (спеціальність 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність", спеціалізація "Підприємництво").

Заступник головного редактора збірника наукових праць "Стратегія економічного розвитку України".

Працює у КНЕУ з 1995 року.

Викладає дисципліни:  "Мікроекономіка", „Проектний аналіз”, "Лідерство та партнерство в бізнесі", "Стратегічне управління підприємством", „Управління розвитком компанії”, "Розвиток бізнесу", „Стратегічне партнерство в бізнесі”.

Під науковим керівництвом Гребешкової О.М. захищено 1 кандидатську дисертацію:

Малярчук О.Г. Формування та розвиток динамічних здатностей підприємства (за метеріалами каменедобувних підприємств України) Текст] [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / Малярчук О. Г. ; 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). – Київ : КНЕУ ім. В. Гетьмана, 2015. – 20 с.

Автор 11 монографій (у співавторстві), 20 навчально-методичних видань (у співавторстві, у т.ч. з грифом МОН), 68 наукових статей.

Відзначена Подякою Міністра освіти і науки України (2016).

Має почесне звання "Заслужений працівник КНЕУ" (2016).

Авторські свідоцтва

 • Твір наукового характеру «Робоча програма з науки «Стратегічне управління» / А.П. Наливайко, О.В. Востряков, О.М. Грбешкова, Є.В. Прохорова. – Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 46719 від 11.12.2012.
 • Літературний письмовий твір наукового характеру «Практикум «Стратегічне управління підприємством» / О.В. Востряков, О.М. Гребешкова. – Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 53765 від 18.02.2014.
 • Твір наукового характеру «Мікроекономіка» (свідоцтво про реєстрацію авторських прав на твір №61259, 2015 р.). Автори - Наливайко А.П., Азьмук Л.А., Верба В.А., Банщиков П.Г., Гребешкова О.М., Батенко Л.П., Задорожна Н.В., Євдокимова Н.М., Щербатюк О.М., Решетняк Т.І. 
 • Твір наукового характеру "Програма курсу "Лідерство та партнерство в бізнесі" / О.М. Гребешкова. - Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №73631 від 31.08.2017 р.
 • Курс відеолекцій з мікроекономіки / О.М. Гребешкова. - Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №73643 від 31.08.2017 р.
 • Твір наукового характеру "Концепція інформаційної платформи "Інновації в бізнес-освіті" / О.М. Гребешкова, О.М. Гребешков. - Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №73644 від 31.08.2017 р.
 • Твір наукового характеру "Відеокурс "Змішане навчання: рецепти - просто та смачно" / О.М. Гребешкова, О.М. Гребешков, О.О. Кизенко. - Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №73636 від 31.08.2017 р.
 • Твір образотворчого містецтва "Емблема магістерської програми "Стратегія та рзвиток бізнесу" / О.М. Гребешкова, О.С. Рижой. - Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №73633 від 31.08.2017 р.

Підвищення кваліфікації:

 • 1.10.2017-26.12.2017 р. МОН України та Microsoft Україна «Використання хмарних технологій в освітньому процесі» (сертифікат)
 • 6.03.17 – 28.04.17 р. Інститут підвищення кваліфікації «Дистанційні технології в освітньому просторі університету» (свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СС 02070884/050276-17)
 • 13.04.16 – 30.06.16 р. Інститут підвищення кваліфікації «Сучасні ІКТ у навчальному процесі економічного університету» (свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПВ 148235-16)