Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Оберемчук Валентина Феодосіївна

Кафедра: Кафедра стратегії підприємств
Посада: доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 21 рік
Біографія:

Кандидат економічних наук, доцент кафедри стратегії підприємств, закінчила Київський технологічний інститут харчової промисловості у 1993 р. Навчалась в аспірантурі Київського національного економічного університету по 1998 р.

         Викладацькою діяльністю займається з 1994 р. Науково-педагогічний стаж 20 років.

         Протягом 1994- 1998 року працювала на кафедрі асистентом, старшим викладачем. Викладала дисципліни «Мікроекономіка», «Обґрунтування приватизаційних проектів». Здійснювала керівництво підготовкою курсових та дипломних робіт, проходженням переддипломної практики.

         З 1999 року працює доцентом кафедри стратегії підприємств. Викладає дисципліни «Мікроекономіка», «Стратегічне управління підприємством», «Стратегія підприємства», «Управління стратегічними змінами на підприємстві». За період роботи в КНЕУ була автором начальних програм з дисциплін  «Обґрунтування приватизаційних проектів», «Стратегічне управління підприємством», «Стратегія підприємства», «Управління стратегічними змінами на  підприємстві».

         Відповідає по кафедрі за організацію переддипломної практики студентів.

         Сфера наукових інтересів – «Впровадження стратегічних змін на підприємстві: зміст, процес та підходи до управління».

         Має більше 70 наукових  та науково-методичних публікацій, у тому числі 3 навчальних підручника , 26 наукових статей.

Присвоенне почесне звання «Заслужений працівник КНЕУ».