Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Ємельяненко Лариса Михайлівна

Кафедра: Кафедра макроекономіки та державного управління
Посада: Заступник завідувача кафедри з наукової роботи
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Стаж роботи: 20 років
Біографія:

Вищу освіту оnримала в Хмельницькому інституті побутового обслуговування, де розпочала свою трудову діяльність на посаді інженера-програміста в науково-дослідному секторі та продовжувала педагогічну діяльність на посаді асистента та старшого викладача. У 2000 році здобула науковий ступінь кандидата економічних наук. Працювала доцентом та заступником декана Хмельницького національного університету. Навчалася в докторантурі та працювала старшим науковим співробітником Ради по вивченню продуктивних сил НАН України.

З 2011 року до теперішнього часу працює в ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». У 2013 році захистила докторську дисертацію на тему «Державне управління збалансуванням людського і технологічного розвитку України» та отримала науковий ступінь доктора економічних наук.  

Серед додаткових видів діяльності - членство у спеціалізованій вченій раді із захисту дисертацій ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

Викладає дисципліни: "Макроекономіка", "Макроекономічне прогнозування", міжпредметний тренінг для студентів IV курсу.