Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Федірко Наталія Вікторівна

Кафедра: Кафедра макроекономіки та державного управління
Посада: доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 11 років
Біографія:

Вищу освіту отримала у Київському національному економічному університеті, здобувши кваліфікацію магістра з державного управління економікою. Навчалась в аспірантурі КНЕУ  та у 2006 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Державне регулювання доходів населення в Україні» за спеціальністю 08.02.03 – Організація управління, планування та регулювання економікою.

Працювала на посадах асистента, старшого викладача кафедри макроекономіки та державного управління КНЕУ, а з 2013 року  - обіймає посаду доцента.

Здійснює співпробітництво з Науково-дослідним інститутом праці і зайнятості населення Міністерства соціальної політики України і НАН України. Брала участь у тренінгах ЄС, Британської Ради в Україні та Київської школи економіки. 

Викладає дисципліни макроекономіка, економіка суспільного сектору, державне управління соціальною сферою.