Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Королюк Тетяна Олександрівна

Кафедра: Кафедра макроекономіки та державного управління
Посада: доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 7 років
Біографія:

Вищу освіту отримала в ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», спеціальність «Економічна теорія». Навчалась в аспірантурі та у 2011 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Державне регулювання фінансової посередницької діяльності» за спеціальністю 08.00.03 - Економіка та управління національним господарством.

З 2009 року працює  на кафедрі макроекономіки та державного управління ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", послідовно обіймаючи посади асистента, старшого викладача, а з вересня 2014 року - доцента.

Викладає дисципліни "Макроекономіка", "Державне та регіональне управління".