Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Малий Іван Йосипович

Кафедра: Кафедра макроекономіки та державного управління
Посада: завідувач кафедри, професор
Вчене звання: професор
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Стаж роботи: 36 років
Біографія:

Вищу освіту отримав у Київському державному університеті імені Тараса Шевченко за спеціальністю "Політична економія". У 1979 році захистив кандидатську дисертацію та розпочав працювати в Київському національному економічному університеті. Пройшов шлях від асистента до професора кафедри політичної економії. У 2002 році захистив докторську дисертацію та отримав науковий ступінь доктора економічних наук, а у 2003 році – вчене звання професора.

Працює на кафедрі макроекономіки та державного управління з 2008 року, де започаткув новий напрям наукових досліджень та сформував наукову школу «Державне антикризове управління економікою України: національний, регіональний, муніципальний рівень». 

Серед додаткових видів діяльності - членство у спеціалізованій вченій раді із захисту дисертацій ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» та редакційній колегії міжвідомчого науково-теоретичного журналу «Економічна теорія»міжвідомчого науково-теоретичного журналу «Економічна теорія».