Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Никифоров Анатолій Євгенович

Кафедра: Кафедра макроекономіки та державного управління
Посада: професор
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Стаж роботи: 25 років
Біографія:

У 2013 році захистив докторську дисертацію на тему "Механізм державного управління інноваційною діяльністю", яка має фундаментальний характер і спрямована на теоретичне обгрунтування концепції формування та розробку механізму державного управління інноваційною діяльністю на засадах підвищення матеріальної зацікавленості, гуманізації інноваційної праці, розвитку виробничої демократії.

Серед основних наукових здобутків - розкриття механізму державного управління інноваційною діяльністю в економіці України, збагачення понятійного апарату дослідження інноваційної діяльності в контексті державного управління, напряцювання методичного підходу до вимірювання загальнонаціонального інтелектуального потенціалу, розробка поліваріантної стратегії інноваційного розвитку, яка відповідає технологічній багатоукладності економіки України, обгрунтування механізму державного управління інноваційною діяльністю та комплексу інституціного забезпечення функціонування його підсистем.

Викладає дисципліни "Макроекономіка", "Національна економіка", "Промислова політика".