Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Радіонова Ірина Федорівна

Кафедра: Кафедра макроекономіки та державного управління
Посада: професор
Вчене звання: професор
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Стаж роботи: 20 років
Біографія:

Вищу освіту отримала у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Навчалась в аспірантурі Державного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова та докторантуру в Інституті економіки НАН України. Захистила кандидатську дисертацію на тему «Системний підхід в дослідженні виробничих відносин соціалізму», а у 1991 році – докторську дисертацію на тему «Суперечності системи економічних відносин».

Працювала завідувачем кафедри економічної теорії в Державному педагогічному університеті імені Михайла Драгоманова, проректором з наукової роботи та завідувачем кафедри економічної теорії Університету економіки та права «КРОК». З 2003 року працює професором кафедри макроекономіки та державного управління КНЕУ імені Вадима Гетьмана, а з 2004 року – професором кафедри економічної теорії економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (за сумісництвом).

Отримувала гранти Міжнародного фонду «Відродження», програми TACIS, Інституту відкритого суспільства (Будапешт). 

Серед додаткових видів діяльності - членство у спеціалізованій вченій раді із захисту дисертацій Київського національного університету імені Тараса Шевченка та ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» та редакційній колегії журналу «Економічний часопис» та збірнику наукових праць «Вчені записки Університету економіки та права «КРОК».

На кафедрі очолює сучасний науковий напрям - наукову школу «Методологія макроекономічного аналізу нестабільності національної економіки», результатом досліджень якої стали ґрунтовні розробки в галузі методології діагностики нестабільності, прогнозування та державного регулювання національної економіки.

Викладає дисципліни «Макроекономіка», «Макроекономіка–2», «Методологія наукових досліджень», «Макроекономічні основи фінансової безпеки держави».