Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Сабадош Ганна Олександрівна

Кафедра: Кафедра макроекономіки та державного управління
Посада: доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 17 років
Біографія:

Вищу освіту отримала в Інституті народного господарства ім. Д. С. Коротченка за спеціальністю «Економіка праці». У 1994 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Формування механізму регулювання зайнятості населення у ринковій економіці» та отримала науковий ступінь «кандидата економічних наук».

Працювала науковим співробітником Науково-дослідного економічного інституту Міністерства економіки України, провідним спеціалістом Державного центру зайнятості Міністерства праці України, доцентом кафедри управління розвитком туризму та  займала посаду заступника декана факультету економіки і менеджменту Київського університету туризму, економіки і права.

З 2005 року по теперішній час працює доцентом кафедри макроекономіки і державного управління ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

Викладає дисципліни "Макроекономіка", "Державне регулювання економіки" "Державне та регіональне управління".