Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Тищенко Олександр Петрович

Кафедра: Кафедра макроекономіки та державного управління
Посада: професор
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Біографія:

У 2013 році захистив докторську дисертацію на тему «ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ», в якій здійснено узагальнення та систематизацію розмаїття теорій та концепцій регіонального розвитку, проаналізовано різні форми вияву регіонального фактора та його визначального впливу на економічний розвиток, розроблено концептуальних підходів нової регіональної політики та адекватного сучасним умовам механізму державного регулювання регіонального розвитку національної економіки.