Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Усик Віра Іванівна

Кафедра: Кафедра макроекономіки та державного управління
Посада: доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 6 років
Біографія:

Навчалась в КНЕУ з 2001 по 2006 роки, де здобула повну вищу освіту зі спеціальності менеджмент організацій. Закінчила аспірантуру в 2009 році по спеціальності 08.00.03 - економіка та управління національним господарством.В грудні 2009 захистила дисертацію на тему "Державне регулювання потенціалу сектору малого та середнього бізнесу".

З лютого 2010 року - асистент, з вересня 2011 - старший викладач, з вересня 2013 - доцент кафедри макроекономіки та державного управління.

Брала участь у  міжнародних тренінгових проектах фонду Жана Моне, що реалізуються на базі КНЕУ за підтримки Європейської Комісії - Тренінг "Модель європейського регіонального розвитку" (лютий-липень 2013 р.) та тренінг "Інноваційний та інвестиційний розвиток Європейського Союзу" (листопад, 2013).

Була учасником семінарів “Європейські кваліфікаційні рамки (ERK) та інструменти їх реалізації в програмі Horyzont 2020” (CEASC, вересень, 2014), «Професійний розвиток: відкриті ресурси, цифрова наука та міжнародні публікації» (KSE,грудень, 2014) та «Клієнтоорієнтовані інноваційні технології у сучасній вищій освіті» (КРОК, грудень, 2014)

У червні 2015 отримала вчене звання доцента.

Протягом листопада 15 - травня 16 була учасником проекту «Інноваційний університет і лідерство» . Фаза II: забезпечення якості та інтернаціоналізація» (м.Варшава)

Учасник тренінгу «Академічна доброчесність: як зробити університети вільними від шахрайства і плагіату» (KSE,  квітень 2016), тренінгу українсько-польського проекту «Школа Молодої Демократії» (м. Київ, березень 2016), тренінгу для тренерів із курсу «Сталий розвиток за участі громад» (сан.Карпати, лютий  2016), інтелектуального воркшопу «Роль академічної науки в соціальних інноваціях та соціальному підприємництві»( м.Київ,  січень, 2016), тренінг  «Як публікуватися в міжнародних рецензованих виданнях» (лютий, 2016,  м.Київ), міжнародного інтелектуального воркшопу «Соціальна  відповідальність  для сталого розвитку» (м.Київ,  квітень, 2016)

Тренер міжнародної навчальної-тренінгової програми “Весняна академічна школа БУКОВЕЛЬ 2016” (травень, 2016)

Тренер  сесій в межах Літньої муніципальної школи ( липень 2016 р., Маріуполь.)

Тренер курсу «Сталий розвиток за участі громад»(2016-...)

Координатор структурного підрозділу КНЕУ "Ресурсний центр зі сталого розвитку" та координатор від КНЕУ освітньої мережі сприяння сталому розвитку проекту ПРООН/ЄС "Місцевий розвиток , орієнтований на громаду"

Член Ради молодих учених при Міністерстві молоді та спорту України

Національний фасилітатор програми "Активні громадяни" за підтримки Британської ради

Стипендіат КМУ (2016 рік)

Член університетської команди з реалізації проекту "Імплементація стратегії академічної доброчесності університету" Програми розвитку лідерського потенціалу університетів України (2017-2018)

Викладає дисципліни "Макроекономіка", "Макроекономічний аналіз" та "Моніторинг макроекономічної динаміки"

Відповідальна на кафедрі за проведення практики студентів-магістрів.