КНЕУ - Економіка державного сектора (каф. Макроекономіки та державного управління)

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Економіка державного сектора (каф. Макроекономіки та державного управління)

 Необхідність вивчення економіки державного сектору  зумовлена постійним підвищенням ролі та масштабності держави в організації зростаючого усуспільнення всіх сфер економічної діяльності. Розширення прав і свобод громадян передбачає зміну функцій держави та методів державного управління процесами забезпечення цих прав і свобод. Глобалізація світової економіки веде до посилення ролі держави в забезпеченні конкурентоспроможності національної економіки, з одного боку, та інтеграції її в світове господарство, з іншого.
  Знання основ теорії державного сектору , масштабів присутності держави в економічній системі та практики управління державним сектором є особливо цінними для студентів, які навчаються за бакалаврськими програмами, оскільки саме вони - це майбутні посадовці та керівники. Від уміння грамотно оцінити задачі та обмеження, які суспільство покладає на органи влади, та вміння правильно підібрати інструменти арсеналу державного менеджменту для реалізації поставлених задач залежатиме ефективність функціонування відповідних  урядових та приватних структурних всередині економіки та її позиції на міжнародній арені.
Мета дисципліни: сформувати у студентів систему теоретичних та прикладних знань про економіку державного сектору , функціональна мета якої полягає в забезпеченні суспільства специфічними суспільними благами в умовах суспільного вибору.

Остання редакція: 27.10.15

Публікаціі з предмету

  • Економіка державного сектору (98 KB)Паспорт з навчальної дисципліни вибіркового циклу «Економіка державного сектору» (для студентів спеціальності «Економічна теорія»).15 Липня 2016 р.
  • Економіка державного сектору (443.5 KB)Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з навчальної дисципліни вибіркового циклу «Економіка державного сектору» (для студентів спеціальності «Економічна теорія»).11 Липня 2016 р.