КНЕУ - Методологія наукових досліджень(каф. Макроекономіки та державного управління)

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Методологія наукових досліджень(каф. Макроекономіки та державного управління)

Розкриваються методи та організація наукових досліджень економічних процесів, розглядаються  види науково-дослідних робіт, вимоги до їх підготовки та порядок організації наукової діяльності.

Остання редакція: 13.09.11