Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Круглі столи

  • "Економічна освіта: нові стандарти та адаптація до змін в суспільстві" (25 листопада 2016 р.)

  • "Валютний ринок: українська платформа" (24 квітня 2015 р.) (спільно з НСТ КНЕУ) 

  • Рейдерство в Україні: новітні виклики (7 жовтня 2015 р.) (спільно з НСТ КНЕУ)

  • Соціальне партнерство в Україні: виклики та проблеми (8 грудня 2015 р.) (спільно з НСТ КНЕУ)

  • "Роль дисципліни «Національна економіка» в системі підготовки економістів: предмет, метод та функції" (13 жовтня 2010 р.).

Остання редакція: 17.10.16