Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Богдан Богдана Володимирівна

Кафедра: Кафедра фінансового права
Посада: Старший викладач
Вчене звання: немає
Науковий ступінь: немає
Стаж роботи: 12 років
Біографія:

Закінчила у 2004 р. юридичний факультет Київського національного економічного університету за спеціальністю «Правознавство», отримавши кваліфікацію магістра права.

Протягом 2005-2009 рр. навчалася в аспірантурі без відриву від виробництва за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право при кафедрі правового регулювання економіки Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана. Працює над дисертаційним дослідженням за темою «Адміністративне судочинство України у сфері публічно-правових відносин».

Трудову діяльність розпочала на посаді діловода Печерського районного суду м. Києва. З вересня 2005 р. за конкурсом була обрана на посаду асистента кафедри правового регулювання економіки юридичного факультету ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», на якій пропрацювала більше 10 років. В лютому 2016 р. була переведена на посаду асистента новоствореної кафедри фінансового права юридичного факультету ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана", а з червня 2016 р. - обрана за конкурсом на посаду старшого викладача кафедри фінансового права.

Працюючи на кафедрі правового регулювання економіки, проводила семінарські та практичні заняття з дисциплін "Фінансове право", "Господарське законодавство" та "Фінансове право" у студентів неюридичних спеціальностей, а також здійснювала керівництво курсовими роботами з дисципліни "Господарське процесуальне право" студентів юридичного факультету освітнього ступеня "бакалавр".

Наразі забезпечує проведення занять з дисциплін «Фінансове право» у студентів юридичного інституту та студентів неюридичних спеціальностей, здійснює керівництво курсовими роботами з "Фінансового права" у студентів освітнього ступеня «бакалавр» за спеціальністю «Правознавство». Також забезпечує проведення занять з дисциплін "Фінансовий процес" у студентів освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю «Правознавство» магістерської програми «Правове регулювання фінансової діяльності».

З 2016 року здійснює керівництво переддипломною практикою студентів магістерського рівня навчання та виробничою практикою студентів бакалаврського рівня навчання.

Приймала участь у семінарі «Internships in International Intergovernmental Organizations: International Career - 2» (Стажування в міжнародних міжурядових організаціях: міжнародна кар’єра-2), м. Відень (2014 р.)

Проходила стажування у Відділі державної виконавчої служби Подільського РУЮ в м. Києві (2010 р.), а також у Відділі проблем державного управління та адміністративного права Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України (2015 р.)

Нагороджена:

- почесною грамотою ректора ДВНЗ "КНЕУ імені Вадимать Гетьмана" за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку кваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність (2016 р.)

- почесною грамотою ректора КНЕУ імені Вадима Гетьмана за вагомий внесок у розвиток університету та плідну науково-педагогічну діяльність (2006 р.);

Виконувала різні громадські доручення, зокрема:

- з 2009 р. була координатором Ради вечірньої форми навчання Громадської організації «Асоціація випускників юридичного факультету КНЕУ імені Вадима Гетьмана»;

- протягом 2005 - 2016 рр. була куратором-консультантом академічної групи № 4 4 курсу (2005-2006 рр.), академічної групи № 2 5 курсу (2006-2007 рр.), академічної групи № 8 1-4 курсу (2007-2011 рр.) та групи № 1 1-4 курсу (2012-2016 рр.) юридичного факультету денної форми навчання;

- в 2016 році була призначена куратором-наставником 1 курсу юридичного факультету денної форми навчання, в тому числі і куратором-консультантом академічної групи № 3;

- інші громадські доручення.