Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Борець Лариса Василівна

Кафедра: Кафедра фінансового права
Посада: доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Стаж роботи: 11 років
Біографія:

У 1989 р. закінчила Донецький інститут радянської торгівлі за спеціальністю «Бухгалтерський облік та аналіз господарської діяльності» та здобула кваліфікацію економіста.

2000 року закінчила Донецький юридичний інститут внутрішніх справ при Донецькому національному університеті та здобула кваліфікацію юриста.

Протягом 2000−2004 років, поєднуючи практичну діяльність в правоохоронних органах, навчалася за заочною формою навчання в ад’юнктурі Київського національного університету внутрішніх справ України.

У 2004 роцізахистила дисертацію за темою «Правове регулювання відомчого фінансового контролю в системі МВС України» за спеціальністю 12.00.07 «теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право».

2005 р.− присуджено науковий ступінь кандидата юридичних наук.

2006 р.− отримала вчене звання доцента кафедри організації оперативно-розшукової діяльності.

Досвід роботи:

− 1983 рік −інженер-економіст планово-економічного та планово-виробничих відділів установи ЮЕ 312/ П-22 м. Донецька.

− 1995 −2010 рік - проходила службу в правоохоронних органах України.

−2010 рік − доцент кафедри інформаційного права та права інтелектуальної власності НТУУ «КПІ».

Курси і семінари:

−участь у семінарі національного центру підготовки банківських працівників України: кваліфікаційна програма «Організація фінансового моніторингу в банківських установах» (м. Київ, 22-25 листопада 2011р.);

−участь у навчальному семінарі для правоохоронних органів «Співробітництво правоохоронних органів у сфері протидії відмиванню коштів, одержаних злочинним шляхом» (м. Київ, 26 червня 2008 р.), проект MOLI-UA-2, Державний комітет фінансового моніторингу України;

−участь у міжнародній конференції 2ndEuropeanIABPARegionVTrainingConference2008 (Zurich, Switzerland, 2-4 July2008).

Дисципліни, що викладає: «Правове регулювання господарської діяльності».

Вивчає мови: англійську, німецьку.