Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Коссе Дмитро Дмитрович

Кафедра: Кафедра фінансового права
Посада: Доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Стаж роботи: 15 років
Біографія:

Отримав вищу юридичну освіту в Одеському національному університеті ім. І.І. Мечникова у 2001 р. В тому ж році вступив до аспірантури Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова.

В 2007 р. захистив дисертацію на тему: «Особливості правового режиму оподаткування суб’єктів спеціальних економічних зон в Україні» у спеціалізованій вченій раді Інституту законодавства Верховної Ради України на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07. – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

В КНЕУ на кафедрі правового регулювання економіки працює з 2014 р., викладає нормативну дисципліну «Податкове право».

Працює над докторською дисертацією «Правовий режим в економіці»

Нагороджений грамотами:

Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва (2004 р.),

Міністерства економіки України (2005 р.),

Кабінету Міністрів України за значний внесок у розвиток підприємництва в Україні (2010 р.).

У 2016 році приймав участь у конференціях:

1. Правова реформа в сучасних умовах: досягнення і перспективи із докладом: Правове забезпечення спеціального правового режиму в окремих галузях економіки України (на прикладі літакобудування) //Національний авіаційний університет (навчально-науковий юридичний інститут) 26 лютого 2016 року

2. Асоціація Україна – ЄС: історичні та політико-правові аспекти із докладом: Особливості застосування правового режиму найбільшого сприяння в економіці України //ДВНЗ КНЕУ імені В. Гетьмана 26 лютого 2016 року

Здійснюється робота над докторською дисертацією.