Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Пожидаєва Марія Анатоліївна

Кафедра: Кафедра фінансового права
Посада: Доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Стаж роботи: 17 років
Біографія:

У 1999 році закінчила юридичний факультет денної форми навчання Київського національного університету імені Т.Г. Шевченка, отримала диплом з відзнакою за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію магістра права;

2005 р. – захист дисертації за темою: «Правове регулювання єдиного податку для суб’єктів малого підприємництва» та здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наукза спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право;

2012 р. – присвоєне вчене звання доцента кафедри економічних та фінансово-правових дисциплін.