Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Податкове право

Мета: формування у студентів спеціальності "Правознавство" методологічного підходу до аналізу сфери податків як правового явища, вміння відмежовувати юридичні аспекти податків від суто економічних, чітко визначати структуру й зміст податкових правовідносин, статус, права й обов’язки їх учасників.
Завдання: допомогти студентам засвоїти теоретичні положення податкового права, систему податкового законодавства, сформувати вміння застосовувати відповідні нормативно-правові акти при вирішенні практичних ситуацій у сфері податків.

Зміст:
Тема  1.  Податкове право та податкові правовідносини.
Тема  2.  Юридична природа податкової системи України. Поняття податків, інших обов’язкових платежів та їх види.
Тема  3.  Елементи податкового закону.
Тема  4.  Правова природа суб’єктів податкового права України.
Тема  5.  Податкове зобов’язання: способи узгодження і забезпечення.
Тема  6.  Правове регулювання податку з доходів фізичних осіб.
Тема  7.  Правове регулювання оподаткування прибутку підприємств.
Тема  8.  Правове регулювання податку на додану вартість.
Тема  9.  Правове регулювання акцизного податку.
Тема 10. Відповідальність за порушення податкового законодавства.

Навчальна дисципліна "Податкове право" входить до переліку обов’язкових.

Остання редакція: 27.04.16

Публікаціі з предмету

  • Податкове право (90 KB)паспорт з науки «Податкове право»10 Жовтня 2017 р.
  • Податкове право (270 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з науки «Податкове право»04 Жовтня 2017 р.
  • Податкове право (1.2 MB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з науки «Податкове право»25 Червня 2014 р.