Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Правове регулювання кредитно-розрахункових відносин

Метою дисципліни«Правове регулювання кредитно-розрахункових відносин»є засвоєння теоретичних та практичних основ правового регулювання кредитно-розрахункових відносин, надання студентам теоретико-прикладних знань у сфері застосування банківського законодавства в частині регулювання кредитних та розрахункових операцій, набуття студентами практичних навичок щодо застосування отриманих знань у професійній діяльності.

Остання редакція: 27.04.16

Публікаціі з предмету