Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Правове регулювання валютного ринку

Метою дисципліни«Правове регулювання валютного ринку» є засвоєння теоретичних та практичних основ правового регулювання валютного ринку, надання студентам теоретико-прикладних знань у сфері валютного законодавства, набуття студентами навичок застосування отриманих знань у практичній діяльності.

Остання редакція: 27.04.16

Публікаціі з предмету