Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Правові засади антикризового управління банком

Метою дисципліни«Правові засади антикризового управління банком»є засвоєння студентами теоретико-правових засад антикризового управління банком, застосування відповідних інструментів актикризового управління у банківській сфері. 

Остання редакція: 27.04.16