Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Правове регулювання банківської системи

Метою дисципліни є опанування студентами теоретичних та практичних питань правового забезпечення діяльності банківської системи держави в цілому та її окремих рівнів чи складових. Вивчення навчальної дисципліни дозволяє сформувати систему знань, вмінь та навичок, необхідних та достатніх для юридичної діяльності у банках, враховуючи особливості правового регулювання окремих їх видів.
Завдання навчальної дисципліни полягають у:
- засвоєнні особливостей правового регулювання діяльності банків різних видів: універсальних і спеціалізованих, державних і недержавних, кооперативних, за участю іноземного капіталу тощо;
- вивченні спеціального законодавства та міжнародних актів, що регулюють сферу банківських відносин в Україні;
- набутті студентами вмінь їх тлумачення та правозастосування;
- аналізі досвіду інших країн у сфері правового регулювання діяльності банків.

Зміст:
Тема 1. Законодавче забезпечення функціонування банківської системи в Україні.
Тема 2. Досвід іноземних держав у сфері правового регулювання діяльності банків.
Тема 3. Правове регулювання діяльності спеціалізованих банків.
Тема 4. Правові основи діяльності державних банків.
Тема 5. Правове регулювання діяльності кооперативних банків.
Тема 6. Особливості правового регулювання діяльності банків з іноземним капіталом та філій іноземних банків.
Тема 7. Особливості правового регулювання діяльності банківських об’єднань.
Тема 8. Правове регулювання кореспондентських відносин банків.
Тема 9. Правові засади реорганізації та ліквідації банків.
Тема 10. Відповідальність банків за порушення банківського законодавства.

Навчальна дисципліна "Правове регулювання функціонування банківської системи" входить до переліку вибіркових.

Остання редакція: 27.04.16