Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Чугаєвська Альона Вікторівна

Кафедра: Кафедра кримінального права та процесу
Посада: Старший викладач
Вчене звання: немає
Науковий ступінь: немає
Стаж роботи: 13 років
Біографія:

В 2000 році закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка, юридичний факультет, отримала повну вищу освіту за спеціальністю „правознавство”
Під час навчання в університеті працювала на громадських засадах в Комітеті ВРУ з питань адміністративної реформи, в рамках залучення громадськості до роботи в комітеті.
З квітня 2001 працює у ДВНЗ ”Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана. (2001 р. – асистент, 2003 р. – старший викладач кафедри конституційного та адміністративного права, юридичного факультету). Основний напрямок викладацької роботи – кримінальне право, кримінально – процесуальне право.
У 2004 році пройшла навчання по програмі «Інноваційні методи навчання».
В 2006 році закінчила аспірантуру Одеської національної юридичної академії. Готує дисертаційне дослідження.
З 2008 року співпрацює з Міжнародною громадською організацією «Універсальна екзаменаційна мережа», іншими неприбутковими організаціями, в якості експерту із юридичних та методологічних питань щодо екзаменування і розробки екзаменаційних завдань
В якості зовнішнього експерту залучена до аналізу суддівської практики суддів кримінально-правової,  адміністративної та господарської спеціалізації, в рамках співпраці з проектом міжнародної технічної допомоги USAID «Справедливе правосуддя».
В рамках  викладацької роботи: займається втіленням новітніх методик сучасного викладання правових дисциплін; здійснила розробку та постійно вдосконалює навчальні програми з дисципліни „кримінальне право”, екзаменаційні білети; займається керівництвом та підготовкою студентів до участі в наукових конференціях; розробкою тем курсових та магістерських дипломних робіт; веде індивідуальну та менторську роботу із студентами з метою надання їм допомоги у навчанні, підготовки до іспитів, вирішенні соціальних питань. Здійснює методологічні розробки з метою сприяння покращенню навчального процесу правових дисциплін. Постійно бере участь у фахових наукових та науково- методичних конференціях, з метою презентації напрацювань та обміну досвідом.
Є автором наукових та науково-методичніх статтей, є співавтором навчально-методичного посібника з «Кримінально -процесуального права».