Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Рощина Інна Олександрівна

Кафедра: Кафедра кримінального права та процесу
Посада: Заступник завідувача кафедри, доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Стаж роботи: 18 років
Біографія:
  У 2002 році закінчила Національну академію внутрішніх справ України та отримала диплом з відзнакою за спеціальністю «Правознавство.
 
  У 2009 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Ефективність норм кримінального права України у запобіганні злочинам ” за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право і кримінологія; кримінально-виконавче право.
 
  У 2014 році присвоєне вчене звання доцента кафедри кримінального права і процесу Юридичного інституту Національного авіаційного університету;
 
   З жовтня 2016 року доцент кафедри кримінального права та процесу юридичного факультету ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».
 
  Має 54 публікації, є співавтором навчального посібника «Збірник задач з кримінального процесу», практикумів «Кримінальне право», «Виконавче провадження», а також одним з співавторів монографії «Ефективність норм кримінального права України у попередженні злочинів».