Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Дисципліни магістерського рівня

Актуальні проблеми цивільного права

Договірне право

Охорона та захист трудових прав працівників

Остання редакція: 15.12.17